Tiráž

 

ecc ECOCARE Wirtschaftsberatung GmbH

 

Berggasse 2, A-4150 Rohrbach

Tel.: +43 / 7289 / 5364

Firmenbuchnummer: FN 166166m

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID: ATU 44083102

WKO Sparte UBIT

 

ECOFIN Steuerberatungs GmbH

 

Berggasse 2, A-4150 Rohrbach

Tel.: +43 / 7289 / 5364

Firmenbuchnummer: FN 223472k

Firmenbuchgericht: LG Linz

UID: ATU 54700603

Wirtschaftstreuhänderkammer, WT-Code: 900313

 

 

DISCLAIMER

 

Naše stránky jsou co do obsahu zpracovávány s největší pečivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádné záruky.


Naše nabídka obsahuje odkazy na webové stránky třetích osob, jejichž obsah však nemůžeme ovlivnit a proto také nemůžeme za tento cizí obsah přebírat zodpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný ten který poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky prošly v době jejich vzniku kontrolou v oblasti případného porušení práv. Protiprávní odkazy nebyly v době jejich tvorby patrné. Permanentní obsahová kontrola odkazů těchto stránek však bez konkrétních opěrných bodů porušování práva není možná. V případě zjištění takového porušení práva jsou tyto odkazy okamžitě odstraněny.


Odkazy a výtvory, zpracované provozovateli stránek, podléhají autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, šíření a jakýkoli druh zhodnocení mimo rámec autorského práva podléhají písemnému souhlasu současného autora, příp. zpracovatele. Pokud odkazy na této stránce nebyly vypracovány provozovatelem, musí být zohledněna autorská práva třetích osob. Obzvláště jsou pak jako takové označovány odkazy třetích osob. Pokud by jste přesto zjistili porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění na tuto skutečnost. Při zjištění porušení práv okamžitě takové odkazy odstraníme.


Používání našich webových stránek je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Pokud na našich stránkách budou požadovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo elektronická adresa), pak vždy výhradně na bázi dobrovolnosti. Tato data nebudou bez Vašeho výslovného souhlasu předávána třetím osobám.


Upozorňujeme, že internetový přenos dat (např. komunikace prostřednictvím elektronické pošty) může vykazovat nedostatky v zabezpečení. Dokonalá ochrana dat před zásahem třetích osob není možná.


Užívání kontaktních údajů, zveřejněných třetími osobami v rámci povinnosti uvádět zdroje, k odesílání ne výslovně vyžádaných reklam a informačních materiálů jsou s tímto výslovně v rozporu. Provozovatelé stránek si vyhrazují podniknutí právních kroků v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací případně i formou nevyžádané elektronické pošty.
 

 


 

CSS ist valide!