Tisk

Oceněné dotační know-how

Námi připravený dotační projekt „Dům chleba“ firmy Backaldrin, která vyrábí přípravky na pečení, byl oceněn v rámci prezentace Enterprise-Europe-Network dne 7. února 2007 v Bruselu EU-komisařem Güntherem Verheugenem jako nejlepší mezi více než 1000 analyzovanými projekty za období poskytování dotací 2000 – 2006.
Speciálně v nových cílových oblastech ve státech střední a východní Evropy, je možné dosáhnout prostřednictvím kombinací nejrůznějších podpůrných programů rozhodujících strategických výhod. Pro výrobce prostředků na pečení, firmu Backaldrin, se nám podařilo touto cestou získat pro nové školící středisko v České republice kvótu pro spolufinancování ve výši 46%, přičemž tuto kvótu tvoří 34% prostředků ze strukturálních fondů EU a 12% prostředků státních. 

 

Dank und Anerkennung (pdf)