Diskrétnost/důvěra a kompetence

 

Diskrétnost je důležitým bodem naší firemní filozofie. Jako profesionálnímu partnerovi nám záleží na Vaší důvěře. Vaše přání jsou pojednávána s maximální péčí, charakteristickým odborným porozuměním a potřebnou důvěrností.

Všichni naši spolupracovníci a korespondenční partneři jsou skutečnými profesionály a jsou vedeni formou explicitních písemných prohlášení o závazku, která jsou podepisována při zahájení spolupráce, s jasným odkazem na zákonné normy a trestně právní důsledky v případě jejich porušení k jejich důslednému a přísnému dodržování.

 

Hovoří za nás též naše reference. Můžete se o tom přesvědčit sami.

 

Povinnost zachování mlčenlivosti našich zaměstnanců/zaměstnankyň - pdf