Podpory/příspěvky

  

Při mnoha příležitostech je kladen důraz na finanční podporu – bohužel však o tom často postižení nejsou informováni. Proto pro Vás neustále udržujeme přehled a můžeme tak zajistit pro Váš podnik takové podpory, které by jinak zůstaly možná z Vaší strany neobjeveny a nevyužity.
Bereme v úvahu jak podporu na úrovni EU a spolkové úrovni, tak na úrovni zemské. Dokonce jsou Vám k dispozici v některých případech i podpory pro naše poradenské služby!